روزهای تعطیلی که حاجی وبمستر هیچ گونه سرویس‌دهی و خدمات و پاسخگویی ندارد به شرح زیر است: – 1 فروردین – ۱۳ فروردین (روز طبیعت) – ۱۴ خرداد – ۸ شهریور (تاسوعا) – ۹ شهریور (عاشورا) –۱۷ مهر(اربعین) – ۴ آبان (رحلت حضرت رسول اکرم) – ۲۲ بهمن – 29 اسفند
تلفن تماس: ۱۳۳۴۴۰۲۰۳۴