روزهای تعطیلی که حاجی وبمستر هیچ گونه سرویس‌دهی و خدمات و پاسخگویی ندارد به شرح زیر است:

1 فروردین

۱۳ فروردین (روز طبیعت)

۱۴ خرداد

۸ شهریور (تاسوعا)

۹ شهریور (عاشورا)

۱۷ مهر(اربعین)

۴ آبان (رحلت حضرت رسول اکرم)

۲۲ بهمن

29 اسفند

 
تلفن تماس: ۱۳۳۴۴۰۲۰۳۴